DWP

THE POWER OF FLEXIBILITY

Dagens arbetsplatser kräver flexibilitet och anpassning. Traditionella installationer kommer snabbt till korta. Med DWP-systemet görs projekteringen enklare och snabbare eftersom du inte i förväg behöver bestämma vilka eller var uttagen skall placeras. Samma vinster uppnås vid själva installationen. Montera konsolen, snäpp fast DWP-skenan och anslut.

 

DWP är ett installationssystem som ständigt kan förändras och anpassas efter nya behov. Flexibiliteten är oslagbar och du kan bestämma själv var uttagen skall sitta och hur många som faktiskt behövs. Du behöver alltså inte kalkylera med ord som ”kanske” och ”tänk om”.

 

Du kan när som helst flytta befintliga eller utöka med nya uttag – helt utan kabeldragning. Varje uttag har en individuell automatsäkring och att flytta ett uttag tar mindre än en minut. Utan att bryta strömmen.

 

Montage och inköp

  • Montagetid ca 40% kortare enligt ATL-listan i jämfört med traditionella system.
  • Materialkostnad ca 25% högre än traditionella system.

 

Slutsats: Tidsbesparingen vid montage av installationsskena DWP innebär att totalkostnaden för material och montage i flesta fall blir lägre eller jämförbar med traditionella system. Räknar du även med flexibiliteten och kostnadsbesparingen som ett skensystem innebär vid framtida förändringar i installationen så blir kalkylen om möjligt ännu bättre.

 

Installationsskena DWP

LADDA HEM OCH LÄS MER

Produktkatalog

KB System

E.L. System AB  |  Box 36108  |  400 13 Göteborg