INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING EL-Online

EL-Online är ett mätsystem för Individuell Mätning & Debitering, IMD, för fastigheter och bostadsrättsföreningar. Med systemet mäts t.ex. förbrukningen av el, varm-/kallvatten och temperatur. Boende i fastigheten betalar endast för sin egen förbrukning, varken mer eller mindre, som ger en större rättvisa och bidrar till en bättre miljö.

Mätvärdena från EL-Online integreras mot samtliga fastighetssystem som finns på marknaden idag. Föreningens utvalda ekonomiska förvaltare importerar en s.k. debiteringsfil som innehåller förbrukningen från samtliga lägenheter som sedan med automatik förs in på respektive hyresavi.

Ytterligare en faktor som sänker kostnaden är att det enskilda el abonnemanget per lägenhet försvinner och ersätts med ett fåtal gemensamma. Det innebär stora besparingar av den totala kostnaden.

Med enkelhet följs förbrukningen per lägenhet via vår IMD webb där man får en tydlig bild över förbrukningen per år /mån/dag. Med ett knapptryck kan man enkelt jämföra aktuell förbrukning mot föregående år.

Billaddare blir allt vanligare att integrera i mätsystem för Individuell Mätning & Debitering för att skapa en helhetslösning i ett och samma system.

Denna integrationen kan göras på fler olika sätt beroende på vilken tillverkare, modell och kommunikationssätt installatör eller slutkund har valt. Antingen sker det via elmätare med kommunikation M-Bus, Modbus eller via API.

API står för Application Programming Interface och är ett automatiserat sätt att hämta och lämna data. Ett öppet API är utformat för att samverka med andra system t.ex. EL-Online. Detta innebär att vi kommer kunna hämta mätdata via API mot leverantörens molntjänst. För hantering och sammanställning av debiteringsunderlag mot fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen och deras utvalda ekonomiska förvaltare.

Nya IMD-krav införs 2021

Regeringen har beslutat att det ska införas krav på individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus från halvårsskiftet 2021.

Kravet på installation av mätsystem för IMD för varmvatten införs från och med 1 juli 2021 och gäller alla befintliga flerbostadshus som genomför en nyinstallation av tappvarmvatten eller omfattande renovering av befintlig installation av tappvarmvatten. Kravet är att installera system för IMD av varmvatten i varje lägenhet.

I en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen slås fast att en fastighetsägare som installerar utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten endast får dra av momsen för inköp och installation av mätutrustningen. El- och vattensystem som är nödvändiga för byggnaden är inte avdragsgilla.

Vi på E.L. System är en komplett systemleverantör där vi tillsammans med en behörig elinstallatör levererar nyckelfärdiga systemlösningar.

Alla projekt är unika och vi hjälper Er att ta fram den bästa och mest prisvärda lösningen för just ert projekt!

GEMENSAM EL

-Det  självklara valet för bostadsrättsföreningar!

 

Ett enkelt sätt att spara pengar

 

Vill du veta mer?

E.L. System AB  |  Box 36108  |  400 13 Göteborg