Individuell Mätning & Debitering

MED EL-ONLINE SPARA NI PENGAR OCH BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ!

LADDA HEM OCH LÄS MER

FASTIGHETSMÄTNING

LÄGENHETSMÄTNING

Med EL-Online tar du kontroll över fastighetens olika mätare. Systemet bygger på att data från olika mätare samlas in till en centralenhet som skickar informationen vidare till en central server eller loggar lokalt på enheten.

Communicator C-200 skickar data till en central server och har ingen lokal loggning. Eftersom avläsningen av mätarställningen av anslutna mätare alltid sker via busskommunikation så säkerställes att all förbrukning loggas och kan redovisas.

EMU-DR2 är en insamlingsenhet som erbjuder övervakning och loggning av data i realtid. Detta i kombination med webbgränssnittet EL-Online innebär att samma hårdvara kan användas till fastighetsmätning i realtid och statistikmätning av lägenhetsförbrukning.

Systemet kommunicerar med den centrala servern via internet.

Kommunikationen mellan olika enheter och givare sker som en standard via Modbus RTU RS485, Modbus TCP eller M-bus. Koppla enkelt upp elmätare, vattenmätare, tempgivare, ventilationsaggregat, värmepumpar etc. ett och samma system.

 

  • Ger lägre kostnader, Större rättvisa och bidrar till en bättre miljö
  • Betalar för sin egen förbrukning, varken mer eller mindre
  • IMD av el och vatten ger en besparing på 20-30%
  • Lägre förbrukning ger en bättre miljö
  • Ett system som ger kontroll på förbrukningen av el, vatten, temperatur
  • Följ förbrukningen per lägenhet via webben

E.L. System AB  |  Box 36108  |  400 13 Göteborg