gemensam el

-Det självklara valet

för bostadsrättsföreningar!

Bostadsrättsföreningarna Kajmästaren, Lindeborg, Sofieholm och Henriksdal i Malmö investerade i Gemensam EL till samtliga 1400 lägenheter och räknar med en återbetalningstid på endast 3 år!

  • Sänker era fasta kostnader
  • Ni äger ert eget mätsystem
  • Ger bättre förhandlingsläge gentemot elbolag
  • Följ förbrukning per lägenhet via webben
  • Systemlösning för el, varm-/kallvatten, temperatur etc.

E.L. System AB  |  Box 36108  |  400 13 Göteborg