EL System

Frågor & Svar

Här hittar ni säkert svaret på era frågor!

FAQ

1. Vi har gemensam el och har fått en hög elräkning. Varför?

Det kan bero på att mätsystemet kom online mitt i månaden så kostnaden du betalar för är för 1,5 månad.

Vilken tariff ska vi ha? Vad är en vanlig tariff?

m3: Priserna för tariffer varierar beroende på lokalisering av Brf samt avtalet med leverantör av vatten. De vanligaste tarifferna är för varmvatten ca 65-80 kr / m3 och för kallvatten ca 10-25 kr / m3.

kWh: Det varierar väldigt mycket på vilket elavtal föreningen valt att teckna.
Beroende på vilken tid på året och om föreningen har rörligt elpris. Någonstans mellan 1,20-1,80kr/kWh  (gäller 2020).

Vem har mitt lösenord till IMD Webben?

IMD Webben förvaltas av föreningen

Precis tecknat mättjänstavtal?

Exporter av debiteringsunderlag till förvaltare
Nu är det dags att göra ordning underlag för debitering, det som vi på Infometric kallar exportfiler. Filerna utformas efter det önskemål som förvaltaren har utifrån det ekonomisystem som de använder. Filerna innehåller tex export-ID, filnamn och tariffer. Viktigt att nämna här att det är ni i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att rätt tariff sätts.

Är IMD och Gemensam el samma sak?

gemensam el betyder att ni kopplat ihop alla elabonnemang till ett enda stort för hela fastigheten. De gamla mätarna från elnätsägaren tas bort.

För att dela på kostnaden mellan lägenheterna brukar man använda IMD för att mäta själv så det blir rättvist.

Är IMD och gemensamt elavtal samma sak?

Nej, Gemensamt elavtal är när flera elabonnenter går tillsammans och köper el från samma ställe. När fastigheten byggs om till gemensam el (som är en förutsättning för IMD) så blir det bara en elabonnent kvar, föreningen.

Måste man ha gemensam el för IMD?

Ja. Elen kan annars inte mätas var för sig. Gemensam el är ett elektriker-arbete som sker före, eller i samband med, installationen av mätare och IMD-system.

Bestämmer vi elpriset själva?
  • Det är alltid föreningens styrelse eller fastighetsägaren som sätter dessa priser som vi sedan lägger in i debiteringsfilen mot er utvalda ekonomiska förvaltare. Vid frågor kontakta dom.
Måste vi ordna med elektriker, elbolag osv?

El-System erbjuder inte totalentreprenad, men vi kan rekommendera elektriker som vi samarbetar med.

Elektrikern ansvarar för inköp av mätare och samordning med elnätsägare.

Hur kan det komma sig att jag har hög vattenförbrukning?
  • Vattenmätaren är MID-godkänd och betyder att dessa är av högsta kvalité med hög noggrannhet. Mätaren består av ett mekaniskt hjul och när vatten passerar snurrar hjulet och registrerar då förbrukning på mätarställningen. Om det inte passerar vatten, så ska inte mätaren registrerar något.

 

Det personliga säljföretaget

Alltid hos
EL System

Kunskap

EL System har tillsammans med sina leverantörer en bred kunskap inom kanalisation och mätsystem som vi mer än gärna delar med oss av. Detta skapar ett nära samarbete med våra kunder och ger oss möjligheten att erbjuda kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter deras specifika behov.

Flexibilitet

Flexibilitet är en nyckelkomponent i vår verksamhet. Vi är medvetna om att standardprodukter inte alltid uppfyller våra kunders specifika önskemål och därför erbjuder vi anpassning av befintliga produkter eller till och med nyutveckling baserat på en kunds idé. Vårt mål är att möta marknadens krav och att överträffa våra kunders förväntningar.

Kvalitet

För oss är kvalitet avgörande och ett ord som finns med i allt vi gör - från det första kontakt till leverans av den färdiga produkten. Kvalitet innefattar så mycket mer än bara produkten själv, och vårt mål är att alla våra kunder ska känna att vi håller en hög kvalitet genom hela processen. Vi arbetar aktivt med att upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder och säkerställa att våra kunder alltid är nöjda med våra produkter, tjänster och vår service.

el-online_v2 logo
Mätsystem för
bostäder och fastigheter
väggkanaler, golvboxar, golvuttag
spindel 60 logo
gedigen KANAL
FÖR KRÄVANDE MILJÖER