EL System

EL-Online är ett mätsystem för Individuell Mätning & Debitering, IMD, för fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Individuell Mätning & Debitering

IMD innebär att både uppvärmning och tappvarmvatten kan mätas separat på lägenhetsnivå, vilket gör det möjligt att separera kostnaden från varmhyran i flerbostadshus.

Hos E.L. System hittar du en komplett systemleverantör som tillsammans med våra behöriga elinstallatörer levererar skräddarsydda systemlösningar. Vi förstår att varje projekt är unikt och vi hjälper dig att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för just ditt projekt!

Produkter: Trådbunden M-Bus​

Produkter: Trådbunden Modbus​

Produkter: Trådlös M-Bus​

Projekt med EL Online​

Se hur du kan integrera, montera och använda dig av EL Online.

Billaddare? Inga problem!​

Billaddare blir allt vanligare att integrera i mätsystem för Individuell Mätning & Debitering för att skapa en helhetslösning i ett och samma system.

Denna integrationen kan göras på fler olika sätt beroende på vilken tillverkare, modell och kommunikationssätt installatör eller slutkund har valt. Antingen sker det via elmätare med kommunikation M-Bus, Modbus eller via API.

IMD krav

2021 införde regeringen krav på individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus.

Kravet på installation av mätsystem för IMD för varmvatten gäller alla befintliga flerbostadshus som genomför en nyinstallation av tappvarmvatten eller omfattande renovering av befintlig installation av tappvarmvatten. 

Kravet är att installera system för IMD av varmvatten i varje lägenhet.

I en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen slås fast att en fastighetsägare som installerar utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten endast får dra av momsen för inköp och installation av mätutrustningen. El- och vattensystem som är nödvändiga för byggnaden är inte avdragsgilla.

IMD - vad och varför?

Sedan 2021 har det införts krav på IMD i flerbostadshus. Men vad betyder det egentligen och varför är det så viktigt? 

Vad innebär IMD?

IMD innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Tidigare var det vanligt att hyresgästerna betalade en varmhyra som baserades på fastigheten totala uppvärmningskostnader och inte på deras faktiska förbrukning. Det här kunde leda till att hyresgäster som var sparsamma med uppvärmning och varmvatten betalade lika mycket som de som var mindre sparsamma.

Betala för den faktiska förbrukningen

IMD innebär att hyresgästerna betalar för sin faktiska förbrukning av uppvärmning och varmvatten, vilket kan leda till en rättvisare och mer hållbar fördelning av kostnaderna. Genom IMD kan hyresgästerna också få bättre kontroll över sina energikostnader, vilket kan leda till minskad energiförbrukning och därmed mindre påverkan på miljön.

Ett krav för befintliga flerbostadshus

Kravet på installation av mätsystem för IMD för varmvatten gäller alla befintliga flerbostadshus som genomför en nyinstallation av tappvarmvatten eller omfattande renovering av befintlig installation av tappvarmvatten. Kravet är att installera system för IMD av varmvatten i varje lägenhet.

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att fastighetsägare som installerar utrustning för IMD av el och vatten endast får dra av momsen för inköp och installation av mätutrustningen. El- och vattensystem som är nödvändiga för byggnaden är inte avdragsgilla.

För en hållbar framtid

IMD är ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och på E.L. System ser vi det som en självklarhet att erbjuda våra kunder IMD-lösningar av högsta kvalitet.

En komplett systemleverantör och partner

E.L. System är en komplett systemleverantör där vi tillsammans med en behörig elinstallatör levererar nyckelfärdiga systemlösningar för IMD. Alla projekt är unika och vi hjälper våra kunder att ta fram den bästa och mest prisvärda lösningen för just deras projekt.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att få hjälp med IMD-installation i ditt flerbostadshus.

Gemensam EL
– Det självklara valet för alla bostadsrättsföreningar.

el-online_v2 logo
Mätsystem för
bostäder och fastigheter
väggkanaler, golvboxar, golvuttag
spindel 60 logo
gedigen KANAL
FÖR KRÄVANDE MILJÖER