EL System

Insamlingsenhet 900S

Insamlingsenhet till mätsystemet EL-Online som hanterar och samlar in mätvärden av inkopplade mätare via M-Bus som stödjer M-bus standarden (EN13757). Det som skiljer PI-900S mot PI-900T är att den sistnämnda är en nerskalad variant där de mindre efterfrågade funktioner är bortplockade.

Produktinformation: Insamlingsenhet 900S

PI-900S är en Insamlingsenhet till mätsystemet EL-Online som hanterar och samlar in mätvärden av inkopplade mätare via M-Bus som stödjer M-bus standarden (EN13757).

Insamlingsenheten finns i olika utförande för 5, 20, 60, 120 M-bus laster. Önskas fler laster kompletteras det med art. 610338 M-Bus Converter RS4850 250 M-Bus lastenheter.

Rekommenderade kabellängd till yttersta mätare är 500 m med en total kabellängd på 2 000 m. Busslingan bör sektioneras för att underlättaeventuell felsökning.

Med tilläggsapplikationen Quickpost integreras mätadata med enkelhet till vår mättjänst EL-Online för Individuell Mätning & Debitering.

Individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus - Vad innebär det och varför är det viktigt?"

Sedan 2021 har det införts krav på IMD i flerbostadshus. Men vad betyder det egentligen och varför är det så viktigt? 

Vad innebär IMD?

IMD innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Tidigare var det vanligt att hyresgästerna betalade en varmhyra som baserades på fastigheten totala uppvärmningskostnader och inte på deras faktiska förbrukning. Det här kunde leda till att hyresgäster som var sparsamma med uppvärmning och varmvatten betalade lika mycket som de som var mindre sparsamma.

Betala för den faktiska förbrukningen

IMD innebär att hyresgästerna betalar för sin faktiska förbrukning av uppvärmning och varmvatten, vilket kan leda till en rättvisare och mer hållbar fördelning av kostnaderna. Genom IMD kan hyresgästerna också få bättre kontroll över sina energikostnader, vilket kan leda till minskad energiförbrukning och därmed mindre påverkan på miljön.

En komplett systemleverantör och partner

E.L. System är en komplett systemleverantör där vi tillsammans med en behörig elinstallatör levererar nyckelfärdiga systemlösningar för IMD. Alla projekt är unika och vi hjälper våra kunder att ta fram den bästa och mest prisvärda lösningen för just deras projekt.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att få hjälp med IMD-installation i ditt flerbostadshus.

Mer från EL-Online

Alla produkter