EL System

Vattenmätare Trådlös M-Bus

Prisvärd debiteringsgodkänd vattenmätare lämpligt för lägenheter och lokaler. Trådlös 868 MHz radiomodul.

Produktinformation: Vattenmätare Trådlös M-Bus

Prisvärd debiteringsgodkänd vattenmätare lämpligt för lägenheter och lokaler.

Anpassad och godkända för mätsystem EL-Online med kommunikationssätt M-Bus 1 liter/avläsning EN13757.

Trådlös 868 MHz radiomodul. Torrlöpande enstrålig vattenmätare enligt MID. Mätarhus kan vridas 360-grader för att underlätta avläsning. Mätare kan monteras både horisontellt (R100) och vertikalt (R63). Inget krav på raksträcka vare sig före eller efter mätare.

Den trådlösa M-bus modulen är konfigurerad, men avaktiverad. Aktivering sker automatiskt när den appliceras på vattenmätaren.

Individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus - Vad innebär det och varför är det viktigt?"

Sedan 2021 har det införts krav på IMD i flerbostadshus. Men vad betyder det egentligen och varför är det så viktigt? 

Vad innebär IMD?

IMD innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Tidigare var det vanligt att hyresgästerna betalade en varmhyra som baserades på fastigheten totala uppvärmningskostnader och inte på deras faktiska förbrukning. Det här kunde leda till att hyresgäster som var sparsamma med uppvärmning och varmvatten betalade lika mycket som de som var mindre sparsamma.

Betala för den faktiska förbrukningen

IMD innebär att hyresgästerna betalar för sin faktiska förbrukning av uppvärmning och varmvatten, vilket kan leda till en rättvisare och mer hållbar fördelning av kostnaderna. Genom IMD kan hyresgästerna också få bättre kontroll över sina energikostnader, vilket kan leda till minskad energiförbrukning och därmed mindre påverkan på miljön.

En komplett systemleverantör och partner

E.L. System är en komplett systemleverantör där vi tillsammans med en behörig elinstallatör levererar nyckelfärdiga systemlösningar för IMD. Alla projekt är unika och vi hjälper våra kunder att ta fram den bästa och mest prisvärda lösningen för just deras projekt.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att få hjälp med IMD-installation i ditt flerbostadshus.

Mer från EL-Online

Alla produkter